Sorg-prinsenbeek.jouwweb.nl
Home » Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Stichting Sorg is een stichting, opgericht in maart 1989.

De statuten zijn vernieuwd in december 2016. De statuten kunnen worden opgevraagd bij de secretaris, via e-mail of telefonisch.

Stichting SORG heeft 6 bestuursleden.

Voorzitter: vacature  

Secretaris: Hennie Thijssen.

Penningmeester is Gé van Kempen.

Overige leden van het bestuur zijn:       

Adri Kattenberg, Niesje van der Maas, Ria Franken.

Ledenadministratie: Niesje van der Maas.                        

Organisatie excursies: Adri Kattenberg. 

Zorg (lief en leed) voor de deelnemers aan onze activiteiten: Ria Franken.

 

Stichting SORG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Secretariaat SORG:                  De heer H.W.J. Thijssen,  

E-mail: h.thijssennab@ziggo.nl      Tel. 076-541 36 17    

 

Bankrekeningnummer Stichting SORG, Prinsenbeek: NL36RBRB0948352574

 

Adreswijziging, e-mailwijziging, opzegging lidmaatschap, wijziging van groep, graag doorgeven aan de secretaris van SORG, tel. 076-541 36 17 of via zijn e-mailadres.

 

Foto's op deze website: Piet Hanegraaf, Adri en Thea Kattenberg, Bep Hoogers, Margreet van den Eijnden, Hennie Thijssen.